เตาอบไฟฟ้า/แก๊ส: เตาอบเอนกประสงค์, เตาย่างสำหรับร้านอาหาร, เตาอบอาหาร, เตาละลายชีส